ປະຫວັດຫຍໍ້ເອັມພອຍມາກ

ຊື່ບໍລິສັດ


ວິາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນເອັມພອຍການຄ້າ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ
ສຳນັກງານໃຫ່ຍ
ຖະຫນົນ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ອາຄານ ​ແອ​ສຊີຊີ ​ເລກ​ທີ 006-GB/01
ບ້ານສີຫອມ ເມືອງຈັນທະບູລິ ຕູ້ໄປສະນີ 9096
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ
ສາຍດ່ວນ (856-20) 552 9292
ໂທລະສັບ (856-21) 241 117
ຜູ້ອຳນວຍການ
:
ທ່ານ ພົງປະເສີດ ກັນລະຍາ

ມື້ກໍ່ຕັ້ງ
ເດືອນກຸມພາ 2006
ຈຳນວນສາຂາ
:  11 ສາຂາ ຂໍ້ມູນຫລ້າສຸດ ກາງເດືອນ ກຸມພາ 2012