ໜ້າຫຼັກ

ບໍລິສັດ ເອັມພອຍມາກ ການຄ້າຈໍາກັດ ເນື່ອງຈາກຕອນນີ້ ບໍລິສັດເຮົາມີການເຕີບໂຕແລະມີການຂະຫຍາຍຕົວຂື້ນເລື່ອຍໆ,
ດັ່ງນັ້ນທາງເຮົາຈິງ #ຕ້ອງການບຸກຄະລາກອນເພີ່ມ #ທ່ານສາມາດສະໜັກ ເພື່ອເຂົ້າມາເປັນສະມາຊິກຄອບຄົວ ເອັມພອຍມາກ ໄດ້ທີ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຢູ່ບ້ານ ພະຂາວ, ເມືອງໄຊທານີ ຢູ່ລະຫວ່າງກາງໂຮງແຮມໂກສໂມ ແລະ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ; ຫຼື ທ່ານສາມາດໂທສອບຖາມລາຍລະອຽດ ເບີ 021720525 ຫຼື 020 99907252 ໃນໂມງລັດຖະການ.
#ລາຍລະອຽດຕໍາແໜ່ງມີດັ່ງລຸ່ມນີ້: